• Seulement 5 € de frais de port*Seulement 5 € d'expédition jusqu'à 20 kg dans l'UE*.
  • +45 3686 8080Lun-Ven 08-16:00
  • Service professionnelVous obtenez des connaissances professionnelles sur tous nos produits
  • Commentaires 4+ étoilesNos clients nous donnent plus de 4 avis
+45 3686 8080 Mon-Fri 08-16.00
0
0,00 €
Conditions

Generelle oplysninger

Grafisk-Handel A/S © 2009 Kærgårdsvej 1, 2650 Hvidovre
Tlf. 36 86 80 80
Email: shop@grafisk-handel.dk
CVR: 27 39 12 14
Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til at blive anvendt, hvis ikke andet skriftligt er aftalt mellem Grafisk Handel og køber.
Grafisk Handel partner netværk kan medføre, at køber får tilsendt sine produkter fra et andet land end Danmark ledsaget af en følgeseddel udstedt af leverandøren i dette land, selv om følgesedlen skulle indeholde salgs- og leverings- betingelser, som afviger fra nærværende betingelser, skal de nærværende danske betingelser alligevel gælde i forholdet mellem Grafisk Handel og køber.

1. Anvendelse

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra Grafisk-Handel til erhvervsdrivende, private, organisationer og myndigheder (herefter benævnt ”kunden”).
Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og Grafisk-Handel, og uanset om aftalen er indgået via internet, webshop, e-mail, telefon eller på anden vis.
Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.
Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i Grafisk-Handels kunderegister.
Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Grafisk-Handel.

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.
Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen.

3. Levering og leveringstid

Forsendelsesgebyrets størrelse afhænger af valgt leveringsform og kan desuden variere, såfremt der købes meget store eller meget tunge produkter.
Levering sker CIP (INCOTERMS). Dette indebærer, at Grafisk-Handel sørger for forsendelsen og for at forsikre varen under transporten.
Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og Grafisk-Handel.

Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. Grafisk-Handel er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller mangelfulde del af leverancen.

4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

4.1 Priser
Når du kommer ind på webshoppen kan du vælge om du vil handle som Privat eller Erhverv.
Erhverv:
Vælger du at handle som erhverv er alle priser ekskl. moms, afgifter og håndteringsomkostninger mv.

Privat:
Vælger du at handle som privat er priserne angivet med inklusiv moms mv.
Priserne er dagspriser og kan variere fra dag til dag.

Prisfejl
Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde havde opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.
4.2 Håndteringsomkostninger
Grafisk-Handel anvender, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, GLS til levering i Danmark.
4.3 Betaling
Betaling kan ske med følgende betalingskort: Dankort,Visa/Dankort, Visa, Mastercard og JCB.
Grafisk-Handel anvender en betalings-gateway der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede.
Dermed er du optimalt sikret, idet der ikke er selvrisiko i forbindelse med evt. misbrug af dit kort.

Grafisk-Handel accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit til erhvervsdrivende. Kredit kan ikke ydes til private.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.
Betaling for bestilte varer trækkes først når varerne afsendes fra Grafisk-Handels lager eller partner lager og første når alle vare på din bestilling er afsendt.
Der kan aldrig trækkes større beløb end du har accepteret i forbindelse med bestillingen af dine varer.
Du kan også betale via bankoverførsel(forudbetaling), bemærk dog at du ikke er dækket af indsigelsesordningen ved betaling via bankoverførsel.
4.4 Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Grafisk-Handel udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

5. Ejendomsforbehold

Grafisk-Handel forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.
Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden.
Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Grafisk-Handels skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Grafisk-Handels sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

6. Reklamation samt fejl og mangler til erhvervskunder

Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen.
Grafisk-Handel kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler i overensstemmelse med købelovens bestemmelser herom. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til Grafisk-Handel med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra leveringen dog således at reklamationsperioden er 6 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.
Grafisk-Handels ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til efter Grafisk-Handels valg enten at foretage afhjælpning henholdsvis omlevering indenfor rimelig tid.
Grafisk-Handel er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Grafisk-Handel eller Grafisk-Handels servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.
Der ydes ikke yderligere garanti fra Grafisk-Handels side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med Grafisk-Handel, påhviler således ikke Grafisk-Handel, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder

7. Reklamation samt fejl og mangler til privatkunder

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb.
Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder.
Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en detaljeret beskrivelse af problemet.

Klageadgang - For private kunder udelukkende:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Grafisk-Handel på shop@grafisk-handel.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk


EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse shop@grafisk-handel.dk.

Fortrydelsesret for private kunder
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til shop@grafisk-handel.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.
Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: Printere.
Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: 2000 kr. ex moms.

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:
Grafisk-Handel, Kærgårdsvej 1, 2650 Hvidovre.
Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

Fortrydelsesret i erhvervskøb
Der gælder ikke fortrydelsesret ved salg til erhvervsdrivende. Returnering af varer kan alene ske efter forudgående aftale mellem Grafisk-Handel og kunden. Grafisk-Handel forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr til dækning af omkostninger ved håndtering af returvarer.

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

Grafisk-Handel er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. Grafisk-Handel er kun ansvarlig så længe det følger af lov. Grafisk-Handel fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.
Grafisk-Handels produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Grafisk-Handel fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Grafisk-Handel, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

9. Personoplysninger

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig og informere dig, hvis uforudsete problemer skulle opstå.
Grafisk-Handel videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.

Personoplysningerne registreres hos Grafisk-Handel og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.grafisk-handel.dk er Grafisk-Handel A/S.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: shop@grafisk-handel.dk.

10. Ophavsret og licensbetingelser for software

Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som gælder for den leverende software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten. Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde Grafisk-Handel for ethvert krav i anledning af kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

11. Force Majeure

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Grafisk-Handel kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Grafisk-Handel forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med Grafisk-Handel, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.
Grafisk-Handel kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem kunden og Grafisk-Handel i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i København. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

13. Ugyldighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og Grafisk-Handel.
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 01.04.2018

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til:
Grafisk-Handel
Kærgårdsvej 1
2650 Hvidovre
E-mail: shop@grafisk-handel.dk
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________
Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________
Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________
Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________
Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

 
  • Inscrivez-vous à notre newsletter et bénéficiez de bonnes affaires

    Contient souvent des économies et des actualités importantes. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit et la désinscription est facile